New arrival - mẫu mới ra mắt

New arrival - mẫu mới ra mắt

-30%

Áo Thun

238.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-41%

Áo Thun

189.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

196.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ

SIÊU SALE – NHANH TAY CHỐT ĐƠN

SIÊU SALE – NHANH TAY CHỐT ĐƠN

 
 
 
 

sale 30% - toàn bộ sản phẩm

Sale 30% - Toàn bộ sản phẩm

xả kho thời trang

xả kho thời trang - sale to giảm đậm

-30%

Áo Thun

238.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-41%

Áo Thun

189.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

196.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Quần Short

196.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Quần Jogger

245.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Phụ Kiện Thời Trang

105.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

231.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

231.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

231.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

231.000 VNĐ
-41%

Áo Thun

189.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

238.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

196.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

196.000 VNĐ
-30%

Áo Khoác

266.000 VNĐ
-30%

Áo Khoác

294.000 VNĐ
-30%

Áo Khoác

266.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

189.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Khoác

266.000 VNĐ
-30%

Áo Khoác

294.000 VNĐ
-30%

Áo Khoác

266.000 VNĐ
-30%

Áo Sơmi

238.000 VNĐ
-30%

Áo Sơmi

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Sơmi

196.000 VNĐ
-30%

POLO

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

196.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

175.000 VNĐ
-30%

Quần Short

175.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

175.000 VNĐ
-30%

Quần Kaki

245.000 VNĐ
-30%

Quần Jogger

224.000 VNĐ
-30%

Quần Jogger

245.000 VNĐ
-30%

Quần Short

196.000 VNĐ
-30%

Quần Jean

315.000 VNĐ
-30%

Quần Jean

385.000 VNĐ
-30%

Quần Jean

385.000 VNĐ
-30%

Quần Jean

315.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

238.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-41%

Áo Thun

189.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

196.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

238.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

231.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-41%

Áo Thun

189.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

231.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

231.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

231.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

245.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

252.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

196.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

189.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

196.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

175.000 VNĐ
-30%

Áo Ba Lỗ - Tanktop

164.500 VNĐ
-30%

Áo Khoác

266.000 VNĐ
-30%

Áo Khoác

294.000 VNĐ
-30%

Áo Khoác

266.000 VNĐ
-30%

Áo Sơmi

238.000 VNĐ
-30%

Áo Sơmi

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Áo Sơmi

196.000 VNĐ
-30%

POLO

224.000 VNĐ
-30%

Áo Thun

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

196.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

175.000 VNĐ
-30%

Quần Short

175.000 VNĐ
-30%

Quần Short

224.000 VNĐ
-30%

Quần Short

175.000 VNĐ
-30%

Quần Kaki

245.000 VNĐ
-30%

Quần Jogger

224.000 VNĐ
-30%

Quần Jogger

245.000 VNĐ
-30%

Quần Short

196.000 VNĐ
-30%

Quần Jean

315.000 VNĐ
-30%

Quần Jean

385.000 VNĐ
-30%

Quần Jean

385.000 VNĐ
-30%

Quần Jean

315.000 VNĐ

!!! Góc cảnh báo: Tránh nhận đơn hàng giả mạo kingkong sport wear

Để đảm bảo an toàn khi mua sắm, KINGKONG lưu ý tới quý khách một số điểm sau:

  1. Túi giao hàng của KINGKONG SPORT WEAR có màu vàng, in Logo KINGKONG trải dài hết toàn bộ bao bì đóng gói.
  2. Kiểm tra địa chỉ gửi hàng trên bao. Địa chỉ gửi hàng luôn là 757 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp – Tp. HCM
  3. Kiểm tra ngoại quan của gói hàng đảm bảo còn nguyên vẹn, không bị hư hỏng, rách, lủng bao,…
  4. Quý khách nên thanh toán chuyển khoản trước cho Shop sẽ tránh được các đơn hàng giả mạo thông tin của Shop.
Xem mẫu bao bì của KINGKONG SPORT WEAR

Mẫu bao bì chính hãng của KINGKONG SPORT WEAR

  • Bao màu vàng
  • Logo KINGKONG SPORT WEAR màu đen
  • Logo in trải dài hết bao bì